Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#86439 #2040. CONTEST - Chọn đội tuyển Accepted 100 10 ms 356 K C++ / 665 B Nguyen Tat An 2022-06-24 2:43:12


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: