Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#48158 #2044. GAME - Trò chơi với dãy số Accepted 100 9 ms 384 K C++ 17 / 623 B Hà Hoàng Hiệp 2021-09-17 14:56:58


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: