Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#48930 #2057. SEQ Accepted 100 134 ms 384 K C++ / 376 B hm123 2021-09-24 19:47:06
#77878 #2057. SEQ Accepted 100 142 ms 380 K C++ 11 / 550 B hihihi1 2022-03-18 12:25:40
#41755 #2057. SEQ Accepted 100 145 ms 444 K C++ / 660 B batman 2021-07-08 7:43:48
#35566 #2057. SEQ Accepted 100 289 ms 49280 K C++ / 933 B Pio 2021-04-21 10:25:55


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: