Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#7086 #2072. SIMPLICITY Accepted 100 242 ms 388 K C++ 17 / 580 B Phạm Thế Phong 2020-05-09 10:02:18
#74895 #2072. SIMPLICITY Accepted 100 271 ms 384 K Pascal / 728 B Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2022-02-21 14:59:58


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: