Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#98226 #2085. CARDRM Accepted 100 232 ms 404 K C++ 17 (Clang) / 2 K Văn Trí 2022-11-03 9:54:22


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: