Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#47808 #2117. SIBICE Accepted 100 33 ms 356 K C++ 17 / 682 B Phạm Thế Phong 2021-09-15 4:09:24
#47809 #2117. SIBICE Accepted 100 38 ms 484 K C++ 17 / 267 B Hà Hoàng Hiệp 2021-09-15 4:11:51


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: