Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#28606 #2135. ACCEPTED Accepted 100 24 ms 352 K C++ 14 / 762 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-26 6:16:45
#137999 #2135. ACCEPTED Accepted 100 24 ms 380 K C++ 17 / 2 K Tập code 2024-02-29 19:04:07
#7077 #2135. ACCEPTED Accepted 100 30 ms 464 K C++ 17 / 524 B Phạm Thế Phong 2020-05-08 8:48:52
#15104 #2135. ACCEPTED Accepted 100 34 ms 18304 K C++ 17 / 3 K Hoàng Đức Mạnh 2020-11-14 12:58:16


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: