Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#67497 #2182. LAWRENCE Accepted 100 170 ms 3324 K C++ 17 / 1 K hihi 2022-01-02 12:51:36
#60999 #2182. LAWRENCE Accepted 100 273 ms 2300 K C++ 17 / 970 B DN 2021-12-04 6:37:32


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: