Tên đăng nhập

minhtuanltt

Họ và tên

hihi

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-04-09 11:49:21

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500