#1145. DRAGON - Đảo rồng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Contest tháng 12/2017 Day 1 (Hiếu Hưng Yên - Second Round of Hải phòng)

Đất nước HP xinh đẹp là một quần đảo gồm N đảo đánh số từ 1 đến N , có M đường bay hai chiều giữa các đảo được đánh số từ 1 đến M , đường bay thứ i nối hai đảo a_i b_i có độ dài d_i .

Việc di chuyển giữa các đảo không thực hiện bằng máy bay như bình thường mà bay bằng rồng. Mỗi đảo có một con rồng, con rồng ở đảo i có thể bay được một quãng đường xa nhất là T_i (gọi là sức bay), như vậy để con rồng ở đảo i bay được trên con đường j (nối đảo i với một đảo khác) thì T_i≥d_j .

Khi di chuyển từ đảo i đến đảo j , để tiếp tục chuyến bay, bạn có thể sử dụng con rồng đang dùng hoặc đổi sang con rồng ở đảo j .

Hoàng tử Dương Phong đang sống ở đảo số 1 , anh ấy muốn biết hai thông tin sau để chuẩn bị cho chuyến du lịch của mình:

 • Xuất phát từ đảo 1 , anh ấy sử dụng con rồng tại đảo 1 , không đổi rồng trong suốt hành trình thì anh ấy có thể gặp con rồng có sức bay lớn nhất là bao nhiêu?
 • Xuất phát từ đảo 1 , có thể đổi rồng trên đường đi thì độ dài đường đi ngắn nhất từ 1 đến N là bao nhiêu?

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương p tương ứng p=1 là câu hỏi a p=2 là câu hỏi b ;
 • Dòng tiếp theo chứa hai số nguyên dương N,M\ (1≤N≤800;1≤M≤6000) theo thứ tự là số lượng đảo và số đường bay hai chiều;
 • Dòng tiếp theo ghi N số nguyên dương, số thứ i T_i\ (1≤T_i≤50000) tương ứng là sức bay của con rồng ở đảo i ;
 • M dòng tiếp theo, dòng thứ j chứa ba số nguyên u_j,v_j,d_j tương ứng là có đường bay nối hai đảo u_j,v_j và độ dài d_j\ (1≤d_j≤50000) .

Các số trên một dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra:

 • Nếu p=1 thì ghi kết quả của câu hỏi a , nếu p=2 thì ghi kết quả của câu hỏi b ; Với câu hỏi b , dữ liệu đảm bảo có thể bay từ 1 đến N và độ dài đường đi ngắn nhất là số nguyên không quá 10^9

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1
5 6
6 3 13 20 26
1 2 5
1 3 7
1 5 10
2 3 6
3 4 5
3 5 14
Dữ liệu ra:
20
Giải thích:
 • p=1 : từ đảo 1 thực hiện chuyến bay mà không đổi rồng ở các đảo thì ta có thể đi: 1→2, 2→3, 3→4 . Vậy Dương Phong có thể gặp con rồng ở đảo 4 có sức bay lớn nhất là 20
Dữ liệu vào:
2
5 6
6 3 13 20 26
1 2 5
1 3 7
1 5 10
2 3 6
3 4 5
3 5 14
Dữ liệu ra:
28
Giải thích:
 • p=2 : từ đảo 1 thực hiện chuyến bay đến đảo N .
  • 1→2 : sử dụng rồng 1 , quãng đường 5 ;
  • 2→3 : sử dụng rồng 1 , quãng đường 6 , đổi rồng;
  • 3→1 : sử dụng rồng 3 , quãng đường 7 ;
  • 1→5 : sử dụng rồng 3 , quãng đường 10 .
 • Tổng độ dài đường đi ngắn nhất là: 5+6+7+10=28 .

Giới hạn:

 • Câu hỏi a ứng với p=1 được 20\% số điểm của bài toán
 • Câu hỏi b ứng với p=2 được 80\% số điểm của bài toán.