Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#28140 #2210. COUNTINGSHEEP Accepted 100 56 ms 384 K C++ 17 / 520 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-21 7:31:18
#65672 #2210. COUNTINGSHEEP Accepted 100 69 ms 428 K C++ / 692 B lalalala 2021-12-21 8:31:52
#28139 #2210. COUNTINGSHEEP Accepted 100 54 ms 464 K C++ 14 / 823 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-21 7:10:28


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: