Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#8101 #2284. PHOTO Accepted 100 354 ms 8196 K C++ 11 / 908 B Hà Văn Hoàng - THPT Chuyên Bình Long 2020-07-27 5:44:24
#8104 #2284. PHOTO Accepted 100 123 ms 388 K C++ 17 / 4 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-07-27 12:27:51


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: