Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#20336 #2341. CONSEQ Accepted 100 1094 ms 8176 K C++ 17 / 816 B Phạm Thế Phong 2020-12-10 13:08:30
#20231 #2341. CONSEQ Accepted 100 1096 ms 4480 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-12-10 8:02:31
#20392 #2341. CONSEQ Accepted 100 1104 ms 8192 K C++ / 509 B Hà Hoàng Hiệp 2020-12-10 14:37:04
#20313 #2341. CONSEQ Accepted 100 1481 ms 9976 K C++ 14 / 784 B Nguyễn Hải Phong 2020-12-10 12:12:54


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: