Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#89390 #824. FLIRT - Thả thính Accepted 100 909 ms 480 K C++ 17 / 3 K Đinh Mạnh Hùng 2022-08-18 10:30:08
#85164 #824. FLIRT - Thả thính Accepted 100 1037 ms 420 K C++ 11 / 2 K Hades 2022-06-07 4:34:41


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: