Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#71898 #901. ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ Accepted 100 66 ms 600 K C++ 14 / 5 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:16:06
#70909 #901. ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ Accepted 100 69 ms 464 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2022-01-28 5:57:34
#75935 #901. ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ Accepted 100 95 ms 572 K C++ 14 / 5 K wal 2022-02-27 12:54:04


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: