Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#77654 #907. ESCAPE - Chạy trốn Accepted 100 33 ms 344 K C++ 17 / 842 B nobody 2022-03-15 14:08:36
#88643 #907. ESCAPE - Chạy trốn Accepted 100 423 ms 616 K C++ 17 / 941 B abc195 2022-08-03 0:52:43
#74536 #907. ESCAPE - Chạy trốn Accepted 100 231 ms 372 K C++ 17 / 1 K hello1234 2022-02-18 18:14:05
#88796 #907. ESCAPE - Chạy trốn Accepted 100 466 ms 564 K C++ 17 / 1 K RPTHoangCK 2022-08-05 13:06:01
#139358 #907. ESCAPE - Chạy trốn Accepted 100 214 ms 368 K C++ 17 / 2 K Fan Arsenal 2023-05-25 6:56:40
#77666 #907. ESCAPE - Chạy trốn Accepted 100 240 ms 584 K C++ 17 / 2 K Đỗ Thanh Triết 2022-03-15 21:56:55


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: