Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
824 FLIRT - Thả thính 3 8 37.50%
825 BIRTHDAY - Sinh nhật 0 5 0.00%
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0 3 0.00%