Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
800 VLN - Vải Lục Ngạn 63 185 34.05%
801 DMT - Số DMT 160 720 22.22%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 28 130 21.54%
803 FAIR - Hội chợ 33 79 41.77%
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 31 85 36.47%
805 ORANGE - Cam sành Hàm Yên 25 100 25.00%
806 TALENT - Trung tâm bồi dưỡng tài năng 33 89 37.08%
807 RECOVER - Khôi phục dãy số 26 104 25.00%
808 FRACTION - Phân số 21 102 20.59%
809 SKNIGHT - Siêu mã 9 21 42.86%
810 MINSUM - Tổng nhỏ nhất 28 90 31.11%
811 INFINITY - Vô hạn 14 77 18.18%
812 POLE - Cột điện 47 183 25.68%
813 WRESTLING - Đấu vật 20 50 40.00%
814 POLE2 - Cột điện 2 45 172 26.16%
815 CONCOMP - Thành phần liên thông 15 83 18.07%
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 72 229 31.44%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 36 150 24.00%
818 PEARL - Pha lê 36 179 20.11%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 44 156 28.21%
820 JUMP - Nhảy về đích 25 169 14.79%
824 FLIRT - Thả thính 3 8 37.50%
825 BIRTHDAY - Sinh nhật 0 5 0.00%
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0 3 0.00%