Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 210 747 28.11%