Tên đăng nhập

helloworld123

Họ và tên

Email

peliv16111@qmailshop.com

Chữ ký cá nhân

Tôi là một kẻ ngốc đến từ mặt trăng :))

Đăng ký lúc

2019-12-21 3:13:30

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500