Tên đăng nhập

normie

Họ và tên

normie

Email

minhkhicon2468@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-08 14:36:56

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500