Tên đăng nhập

nguyenlekhanh

Họ và tên

Nguyễn Lê Khánh

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-16 5:51:24

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500