Tên đăng nhập

pnk

Họ và tên

Nguyeenx Nam

Email

kimnhi14279@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-22 3:07:19

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500