Tên đăng nhập

svenit

Họ và tên

YU

Email

lequangvy2k@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-27 0:59:48

Bài tập đã đạt

2

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500