Tên đăng nhập

tung9524

Họ và tên

phạm quang tùng

Email

iampt9524@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-28 2:16:23

Bài tập đã đạt

188

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500