Tên đăng nhập

Giangtep

Họ và tên

Nguyễn Trường Giang

Email

giangtep805@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-07-03 12:27:44

Bài tập đã đạt

180

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500