Tên đăng nhập

doansonghao2910

Họ và tên

Đoàn Sông Hào uneti

Email

dshao.dhti14a12hn@sv.uneti.edu.vn

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-08 2:48:14

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500