Tên đăng nhập

duc12345

Họ và tên

DuckNoPro

Email

huynhmyduc2005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-20 2:51:58

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500