Tên đăng nhập

TNN_CVA

Họ và tên

Trần Ngọc Nhơn

Email

nhonhm25@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-20 3:32:21

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500