Tên đăng nhập

dinhphat

Họ và tên

Nguyễn Đình Phát

Email

phatnguyen3639@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-20 8:48:53

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500