Tên đăng nhập

pnjem58

Họ và tên

pn jem

Email

pnjem58@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-20 9:00:26

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500