Tên đăng nhập

ngoquanhao2009

Họ và tên

ngoquanhao2009

Email

ngoquanhao2009@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-14 5:50:35

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500