Tên đăng nhập

khongbietdatten

Họ và tên

khongbietdatten

Email

ptdat04@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-22 15:33:10

Bài tập đã đạt

428

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500