Tên đăng nhập

cuong_1903

Họ và tên

Nguyễn Huy Cường

Email

nguyenhuycuong11a2@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-27 0:07:47

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500