Tên đăng nhập

kakayoshi

Họ và tên

Dao Triet

Email

daohoangminhtriet@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-06 2:03:26

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500