Tên đăng nhập

nhatminh123

Họ và tên

Nguyễn Đức Nhật Minh

Email

ndnminh6906@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-10 2:50:52

Bài tập đã đạt

494

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500