Tên đăng nhập

testthuthoi

Họ và tên

Linh

Email

linhtq71@wru.vn

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-20 9:16:01

Bài tập đã đạt

266

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500