Tên đăng nhập

NagaTobi

Họ và tên

VUTUANMINH

Email

fcdrakepro@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-27 7:22:49

Bài tập đã đạt

256

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500