Tên đăng nhập

thanh2003

Họ và tên

Đặng Hữu Thanh

Email

huuthanh2003ltt@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-03 8:28:30

Bài tập đã đạt

184

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500