Tên đăng nhập

kingpower

Họ và tên

kingpower

Email

dinhphu012001@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-04 9:47:33

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500