Tên đăng nhập

tuandebu

Họ và tên

nguyễn phạm tuấn anh

Email

nt1910ng@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-21 0:22:48

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500