Tên đăng nhập

bruhme

Họ và tên

Trần Đình Trí

Email

tdinhtri2006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-23 7:35:13

Bài tập đã đạt

214

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500