Tên đăng nhập

bonhatdang

Họ và tên

darkhack

Email

lekhanhdang03@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-30 10:03:42

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500