Tên đăng nhập

SonHaiNguyen

Họ và tên

Sơn Hải

Email

top1rumblevn@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-04 13:24:30

Bài tập đã đạt

248

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500