Tên đăng nhập

Pham_Vu1711

Họ và tên

Phạm Vũ

Email

minhphamvu662@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-07 14:38:31

Bài tập đã đạt

407

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500