Tên đăng nhập

huyphat2904

Họ và tên

Lê Huy Phát

Email

phat.lh-k29tin@thd.edu.vn

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-13 6:08:32

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500