Tên đăng nhập

nguyenminh2006

Họ và tên

Nguyễn Sỹ Tuấn Minh

Email

nguyenminhxamlol@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-16 14:31:47

Bài tập đã đạt

460

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500