Tên đăng nhập

giaminh2211

Họ và tên

Pham Gia Minh

Email

giaminh8368@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-23 4:30:21

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500