Tên đăng nhập

thinhkl123

Họ và tên

Nguyễn Xuân Thịnh

Email

xuanthinhkl12016@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-27 8:50:58

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500