Tên đăng nhập

zedttxj

Họ và tên

zedttxj

Email

thanhtungjohn408@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-30 1:30:13

Bài tập đã đạt

407

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500